Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Magnus Andersson på Skanska - en partneringforward

Magnus Andersson trivs med det engagemang och den gemenskap som präglar partneringprojekt.

Magnus Andersson berättar om det historiska partneringprojektet Ållebersgymnasiet och om URKRAFT:s ledarutvecklingsprogram.

Magnus Andersson jobbar som projektchef, vilket innebär att han har ansvar för att väldigt många människor ska utföra sitt arbete på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad. Om en entreprenör blir försenad eller en leverantör lämnar varorna på fel ställe, kan det mycket väl hända att hela projektet blir lidande.

– Oavsett vilken entreprenadform man arbetar i, gäller det att få ihop ett fungerande lag, förklarar Magnus. När vi träffar underentreprenörerna i urvalsprocessen lägger vi stor vikt vid att välja dem som inte bara är kompetenta och erfarna utan även har en personlighet som passar kunden i projektet ifråga.

Ett historiskt partneringprojekt

För tillfället arbetar Magnus med det nya Ållebergs-gymnasiet i Falköping, i vilket Falköpings kommun har gjort en för kommunen historisk investering på 154 miljoner. Bygget startades under hösten 2010 och beräknas vara klart vårterminen 2013. Då ska den mögelangripna förra byggnaden vara utbytt mot luftiga och ljusa lokaler där kreativiteten hos eleverna kan flöda fritt.

VI JOBBAR MYCKET EFFEKTIVARE TILLSAMMANS I PARTNERING"

– För att åstadkomma en så optimal slutprodukt som möjligt valde Falköpings kommun att handla i partnering, berättar Magnus. Jag tycker det är bra att det finns olika entreprenadformer att arbeta i men den stora fördelen med partnering gentemot de andra är att det finns ett större och ständigt närvarande engagemang i den här samarbetsformen, eftersom alla inblandade aktörer ser till helheten. Vi jobbar effektivare tillsammans, kommer fram till bättre lösningar och tar ett gemensamt ansvar för budget och miljö.

URKRAFT:s ledarprogram utvecklade

Magnus är väl bekant med URKRAFT sedan tidigare. I det framgångsrika partneringprojektet Lidköpings sjukhus där han arbetade var Jonny Gustavsson från URKRAFT partneringledare och utöver det har Magnus gått URKRAFT:s ledarprogram med individuell coachning på tio dagar.

– Jag sa till min chef att jag ville gå en ledarskapsutbildning och han rekommenderade den här, berättar Magnus. Den var väldigt lärorik. Jag lärde känna mig själv mycket bättre, vilket väl kanske inte alltid är jättetrevligt när man hittar sämre sidor hos sig själv. Men det handlar ju om att utvecklas som chef och människa, och det känner jag verkligen att jag gjorde.

När Magnus inte chefar över mångmiljonprojekt är han bland annat aktiv som ledare för fotbollslaget där hans barn spelar. Och även om skalorna må variera gäller fortfarande samma regler: samarbeta inom laget, utnyttja allas kompetenser och se till att nå målet innan slutsignalen ljuder.

Magnus ledarskapstips:

Var dig själv och var ärlig. Försök aldrig förställa dig, för det kommer alltid ikapp förr eller senare.

Skrivet av: Emma Axberg