facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Rådgivare och coach

Kunskap kan lösa frågor i pågående projekt

På URKRAFT erbjuder vi tjänster som är tidsbestämda, rådgivning och coaching som kortare insatser som kan genomföras i alla skeden i processen, alltifrån stöd i ett tidigt skede till insatser i pågående projekt.

RÅDGIVARE OCH COACH

Möjligheten att påverka projektet är som störst i ett tidigt skede. Det är också i det tidiga skedet som kostnaden att påverka och tänka annorlunda är som lägst. Det är därför vi i partnering påtalar vikten av att få med nyckelaktörer i ett tidigt skede. Här har vi bra förutsättningar att ge dig råd till exempel inför en upphandling, så att du får den entreprenör som du söker till ditt projekt.
Men ibland hamnar man i pågående projekt i situationer som inte är förutsägbara och behöver hjälp och stöd för att driva processen framåt. Med all erfarenhet vi har från tidigare projekt kan vi bidra med kunskap för att undvika problem och hitta möjliga lösningar även när problem uppstått.

Som rådgivare eller coach finns vi som stöd i de strategiska besluten, sätter oss in i projektets processer och bistår med hjälp att värdera risker och möjligheter. Vi är opartiska och agerar för projektets bästa.
En rådgivare eller coach från URKRAFT är en katalysator i projektet. Vi ställer frågor för att öppna vägar och möjligheter som kanske uppfattas som stängda, och ser till att processer inte tappar fart.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS