facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

ISO 44001

Förankring skapar en kultur för hur arbetet bedrivs

För att betraktas som en seriös aktör räcker det inte att bara genomföra projekt efter bästa förmåga eller i den anda av partnering som man har kännedom om. Din organisation behöver också ha en modell och strategi för hur arbetet i partnering ska bedrivas.

Den här tjänsten vänder sig till dig som har ambition att ta steget eller kanske redan tagit första klivet in i partneringvärlden.
På URKRAFT hjälper vi dig med en självdeklaration, där vi genomlyser din organisation och adderar kunskap om partnering och samverkan och hur den på lämpligaste sätt tillämpas i det vardagliga arbetet. Vi arbetar enligt ISO 44001, som är ett ledningssystem för affärsrelationer i samverkan.

SIS (Svenska Institutet för Standarder) beskriver ISO 44001 som tillämpligt på privata och offentliga organisationer oavsett storlek, från stora multinationella bolag och statliga organisationer, till ideella organisationer och mikroföretag/små företag.
När arbetssättet är förankrat från högsta ledningen blir det tydligare att det finns en kultur för hur partnering ska tillämpas i organisationen.

Ledningens syn på partnering som arbetssätt är en ofta återkommande punkt som beställare begär skall redovisas i anbud. Eftersom upphandlingar av partneringprojekt bedöms utifrån kriterier där detta värdesätts högt, ger du dig som entreprenör bättre förutsättningar att bedömas kompetent med en utarbetad strategi för hur arbetssättet tillämpas i organisationen.

URKRAFT har sedan 2005 genomfört egna öppna utbildningar inom partnering, och har sedan dess bidragit till att utveckla arbetssättet i Sverige.
Årligen går över 600 deltagare våra öppna utbildningar och skräddarsydda interna kurser.
Vi är fristående och neutrala och kan helt och hållet ägna oss åt att lyssna in synpunkter på ett objektivt sätt och ge råd utifrån vårt oberoende förhållningssätt.

Vi ser partnering och samverkan som det mest ärliga och transparenta arbetssättet och ser som vår uppgift att sprida kunskap om detta arbetssätt.
Tveka inte att ta en kontakt med oss på URKRAFT om du vill ha hjälp att upprätta ett ledningssystem eller en självdeklaration eller om du vill veta mer om denna tjänst.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS