facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Ulf Haglund

Partnering bidrar till en fin teamkänsla

Centralsjukhuset i Karlstad är ett länssjukhus med omkring 450 vårdplatser och drygt 3 000 anställda. Utbyggnaden i två huskroppar och dryga 34 000 kvadratmeter yta gick smärtfritt. Mycket tack vare partnering.

”Det bästa med partnering är att alla drar åt samma håll och att beslutsvägarna är så korta. Alla känner också en större trygghet när man jobbar på detta sätt. Partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har präglats av bra projektinformation från entreprenören, bra samordning och det har varit en fin teamkänsla.”

Ulf Haglund, projektledare Midroc Electro AB. projekt Hus 1 & Hus 2 – Centralsjukhuset i Karlstad.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS