facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Grundutbildning

Grundutbildning i partnering

Grundutbildningen vänder sig till dig som redan har en uppfattning av vad partnering är, teoretiskt eller praktiskt, och är intresserad av partnering som arbetssätt i nutid och framtid, lokalt och globalt!

URKRAFT har genomfört utbildningar i partnering sedan 2005, och är i dag Sveriges ledande utbildare inom partnering och samverkan. Mellan 600 och 700 personer går årligen våra utbildningar.
En framgångsfaktor är vårt uppskattade upplägg som blandar teoretiska avsnitt med praktiska moment. Under utbildningen får ni ta del av avslutade och pågående projekt i partnering.
Dessutom är detta ett utmärkt tillfälle att knyta värdefulla kontakter inför framtiden och ta del av erfarenheter från andra aktörer i branschen.

Eftersom vi inom URKRAFT har bred erfarenhet inom partnering, och dessutom arbetar aktivt som partneringledare, får vi hela tiden uppdaterad kunskap om förändringar i samverkansformen. Det innebär att du som kursdeltagare hos oss kan förvissa dig om att alltid få kunskap som är up to date.

Grundutbildningen passar dig som ännu inte hunnit skaffa dig kunskaper om partnering, men känner att en dokumenterad utbildning skulle ge dig värdefull kompetens. Utbildningen passar oavsett om du arbetar på beställarsidan, som entreprenör eller konsult.

Kursen är pedagogiskt upplagd och går igenom samverkansformens viktigaste avsnitt, och dessutom finns förstås utrymme att ta upp egna funderingar i ämnet. Vi jobbar med avsnitt som:

  • Partnering som arbetssätt
  • Förfrågningsunderlag
  • Erfarenhetsutbyte
  • Partneringgenomförandet
  • Att välja organisation

URKRAFT:s utbildning vänder sig till alla aktörer involverade i bygg- och anläggningsprojekt.
Pris: 11 800:-, exkl. moms.
I avgiften ingår fika, luncher, utbildningsmaterial, konferensavgift samt utbildningsbevis.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

LÄS MER om partnering

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS