facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Partneringledning

Trygg partner till din organisation

När ni söker ett stöd inom partnering & samverkan till er organisation eller projekt för att ni vill leverera ett större långsiktigt värde för en ökad samhällsnytta. Då kan vi på URKRAFT hjälpa er. Vi erbjuder alla tjänster inom partneringledning som uppfyller en organisations hela behov från tidigt skede och genom hela processen till färdigt resultat.

Partneringledning som åstadkommer mervärden

URKRAFT Partnering & Ledarskap är ett kompetensutvecklingsföretag som bildades i Skövde 1998 med affärsidén att utveckla människor, organisationer och affärer för att uppnå ett ökat välmående och framgång. Intresset för våra tjänster skapade tidigt ett stort gehör för de stora mervärden som åstadkoms i de uppdrag inom partneringledning som genomfördes med lyckade resultat. Det är genom våra uppdrag vi har utvecklats kompetensmässigt och vuxit till det företag vi är idag med flera hundra genomförda projekt med över 20 års erfarenhet. Inledningsvis genomförde vi mestadels uppdrag till verkstads- och fordonsindustrin, men från 2005 och framåt har bygg- och anläggningssektorn kommit att bli den dominerande branschen sett till mängden projekt där vi fått förtroende av våra kunder att bistå med våra tjänster inom partneringledning.

Här nedan är en överskådlig bild över processen i ett partnering-/samverkansprojekt, alla tjänster vi på URKRAFT erbjuder inom partneringledning och när i processen de skapar värde:

Uppdaterade om marknaden

Som den aktiva aktör vi är och med den erfarenhet vi har från alla projekt håller vi oss ständigt uppdaterade på det som händer på marknaden och inom lagstiftningen. Vi kan på så sätt, tillsammans med våra uppdragsgivare åta oss alla uppdrag inom partneringledning. Våra tjänster bidrar till att genomföra hela processen från tidig idé till avslutat projekt eller stötta din organisation med valda delar.

Vi arbetar med partneringledning på uppdrag åt såväl statliga myndigheter, regioner, kommuner och kommunala bolag samt åt privata företag. URKRAFT har pågående uppdrag över hela Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder och Göteborg i väst till Stockholm i öst, med en variation av såväl branscher som inriktning och storlek. Allt ifrån projekt på några miljoner till de med flera miljarder i budget. Vi är extra stolta över att vi har så många företag och organisationer som har ett stort förtroende för oss att de återkommer gång på gång för att använda vår kompetens i deras utveckling. Det leder till en win-win situation för alla parter, att de ideligen återkommer till oss med nya uppdrag.

Oberoendet är vår styrka

En av URKRAFTs stora fördelar när vi levererar tjänster kopplat till partneringledning, är att vi är oberoende och på så vis helt neutrala och kan lyssna in synpunkter på ett objektivt sätt. När vi föreslår lämpliga lösningar och metoder gör vi det med samhällsnyttan i fokus, utan att ta hänsyn till andra lojalitetsband än det som är bäst för uppdraget. I de partneringprojekt där vi aktivt medverkar är vår ståndpunkt att vi anpassar insatsen utifrån projektets behov. Därför förslår vi alltid att vi träffas i ett tidigt skede för att gå igenom specifika förutsättningar för att lyssna in och skapa en plan som gynnar projektet.

Med våra utvecklingskonsulter erbjuder vi en hög kompetens inom affären, ledarskapet och processerna:

  • Processen i och förståelse för affärsfrågan kopplad till samhällsnyttan
  • Organisation-, ledarskap- och teamutveckling
  • Marknadens aktörer
  • Upphandlingsstöd
  • Utbildning och rådgivning
  • Juridik och ekonomi
  • Partnering- och samverkansledare

Vi ser fram emot din kontakt

Kontakta oss så berättar vi mer om nästa steg redan nu eller fortsätt läsa mer om vad vi kan bidra med genom våra tjänster och ta kontakt med oss efter det. Telefonnummer och kontaktformulär hittar du längre ner på denna sida.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS