facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Louise Thyberg

Fantastiskt att alla får tycka till

Skillnaden mellan projekt som utförs traditionellt och där samverkansformen partnering används blir väldigt tydlig för vissa yrkesgrupper. Landskapsarkitekten Louise Thyberg målarupp en talande bild om fördelarna med partnering.

”Det fantastiska med partnering är att alla får chans att tycka till. För min del är det jätteintressant att alla kan vara med så tidigt i projektet. Det är annars väldigt lätt hänt att jag kommer in sent i projektet, att marken blir det sista man tar in och att det blir lite som det blir. När jag däremot kan komma in redan i väldigt tidigt skede, höra hur man har tänkt från början och även komma fram med mina skisser gör det stor skillnad.

Med detta sagt innebär inte partnering att jag som landskapsarkitekt behöver vara med på vartenda möte under projektets gång.  Det allra viktigaste är att alla nyckelpersoner kan träffas alldeles i början och skapa sig en gemensam bild av projektet och att vi därefter alltid har en öppen dialog kring vad som händer.”

Louise Thyberg, landskapsarkitekt Sweco.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS