facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Jan Mattsson

Har alltid med sig partneringtänket

Trollhättans Stad bestämde sig för att förnya stadsdelen Kronogården, bland annat genom en ny skola/kulturhus. Det beslutades att genomföra projektet i partnering, dels för att bättre få kontroll på ekonomin och dels för att allt med projektets utformning inte stod klart från början.

”Partneringprojektet Kronan har blivit en byggnad som uppfyller alla våra förväntningar och visioner. Idag har trenden att man söker sig bort från Kronogården vänt, istället söker sig många till Kronan. Skolan har plats för 440 elever och är idag fylld, biblioteket har fördubblat antalet biblioteksbesök och gemensamhetslokalerna är uthyrda nästan konstant. Kronan är ett fantastiskt resultat av en fantastisk resa som jag ser tillbaka på med stor glädje.

Projektet blev en mycket bra erfarenhet för alla involverade, där verksamhet, beställare, entreprenör och konsulter samarbetade på ett effektivt sätt i nära samverkan för att uppnå våra gemensamma visioner för Kronan. Tack vare att vi handlade upp i partnering höll vi oss inom de ekonomiska ramarna och fick dessutom en väldigt hög kvalitét på projektet. Mycket av det som jag lärde mig under projektet om tillit och öppenhet har jag tagit med mig in i andra projekt, även när dessa inte bedrivs i partnering.”

Jan Mattsson, projektledare Trollhättans Tomt AB, Projekt Kronogården – skola i Trollhättan.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS