facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Lennart Karlsson

Arbetssätt som bör bli norm i branschen

Med en byggtid kortare än ett år uppfördes Kronan i Älvängen, en F-9-skola med budget på 220 miljoner kronor. Projektet upphandlades i partnering med Skanska som totalentreprenör och många goda sidoeffekter. Som till exempel att Ale kommuns projektledare övertygades om partneringens fördelar.

“Jag var inte övertygad från början att det var nödvändigt med en workshop för att prata om det här, men jag har ändrat mig. Jag har gått från misstro till att förstå att det finns ett syfte med en workshop. Individerna blir ansikten i organisationen och förståelsen mellan branscherna blir så mycket större. Det skapas en större tillit än vad som fanns från början. Detta arbetssätt bör in i branschen som normal samarbetsform.”

Lennart Karlsson, projektledare på Liljewall arkitekter och Ale kommuns högra hand under partneringprojektet Kronan i Älvängen.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS