facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Om ledarskap & team

Vi utvecklar individer och team

Ledarskap är ingenting som med automatik följer med den stund någon i organisationen får den formella rollen som ledare. Ledarskap är en konst – konsten att leda människor. Har du tid att lära dig? Vi är bra på att utveckla både ledare och team.

Vi vill bidra till att deltagarna genom ökad kunskap om sig själva och andra till fullo kan nyttja sin potential i de företag och organisationer de är verksamma i. Med vårt upplevelsebaserade arbetssätt har vi fått många bekräftelser på att vi når fram med budskapet på ett uppskattat sätt.

Utöver våra kurser handleder och coachar vi medarbetare, chefer/ledare, arbetslag och ledningsgrupper. Vi genomför även tester och kartläggningar med de starka varumärkena SDI & BelBin. Allt med tydligt fokus på utveckling och självkännedom.

Vår målsättning är att erbjuda ett upplägg som passar alla. Därför skräddarsyr vi alla våra uppdrag.

Historiskt perspektiv

Att göra resultat genom andra

Ledarskap har alltid och kommer alltid börja med människorna. Det är människorna som gör skillnaden och vår förmåga som ledare att få ut fulla förmågan avgör om vi lyckas eller ej.

Läs mer

Att arbeta med ledarskap

Värdera innan du tar första steget

Som ledare får du sällan två chanser. Därför handlar det om att göra rätt från början. Dina möjligheter att lyckas ökar om du börjar med att ha en strategi som går hand i hand med företagets värdegrund.

Läs mer

Vår filosofi

Ledarskapet utgår från värdegrunden

För att lyckas i ett förändringsarbete behöver man se sambandet mellan värdegrund, principer, metoder och resultat. Tillit, helhet och långsiktighet är fundamenten i processen.

Läs mer

Våra verktyg

Verktygslåda med varierat innehåll

Ledarskap och arbete i team är en hel vetenskap. Vi hjälper bland annat till med kartläggning på individnivå för en större förståelse förståelse för beteenden och utvecklar team i upplevelsebaserad utbildning.

Läs mer

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS