facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Entreprenörsstöd

Vad förväntas av en entreprenör i ett partneringprojekt

Partnering & samverkan går inte att köpa som om det vore en vara eller tjänst. Arbetsformen måste finnas, djupt förankrad hos entreprenörens högsta ledning och i dess värdegrund och företagskultur som brett kommunicerats till alla involverade aktörer hos entreprenören. På URKRAFT hjälper vi till att reda ut vad som förväntas av en entreprenör, vi kommer med råd och vi bidrar med kunskap om vad som krävs för att bli en bra entreprenör lämpad för partnering.

Vi stöttar entreprenörer som är intresserade på riktigt

På URKRAFT är vi med och leder utvecklingen av arbetsformen partnering & samverkan i Sverige. Vi har mer än tjugo års erfarenhet av affärs- och organisationsutveckling, utbildar årligen mer än 600 personer i våra bas-, grund- och fortsättningsutbildningar i partnering och är engagerade i hundratals partneringprojekt varje år.

Det blir allt vanligare att byggherren/beställaren bestämmer sig för partnering som arbetssätt i bygg- och anläggningsprojekt för att uppnå mervärden gentemot det traditionella sättet att genomföra entreprenader på. Det ställs i och med det högre krav på entreprenörer för att få deltaga i dessa affärer.


Vi bistår beställare i upphandlingar, ser nyttan av att projekt genomförs i partnering och är måna om att ännu fler entreprenörer anammar arbetssättet. Därför erbjuder vi entreprenörer rådgivning i processen för att möta det behov i marknaden som finns från aktiva och kunniga beställare som vill handla upp och genomföra projekt i partnering. Låt ett par objektiva ögon bistå med kunskap om hur ni som entreprenör kan bli en aktör som är lämplig och passande för framtida partneringprojekt.


Du kan med förtroende vända dig till oss på URKRAFT så kan vi skräddarsy en lösning som passar er. Eftersom vi arbetar som beställarstöd i många pågående processer vill vi vara tydliga med att vi inte går in med rådgivning i processer där en jävsituation kan uppstå, dvs där vi redan bistår en part i arbetet. Därför är det viktigt att ni som entreprenör ser ert arbete som ett långsiktigt utvecklingsarbete i att bli en bra aktör och att insatserna som behöver göras har en tidslängd som bidrar till en stark förankring för det ni vill åstadkomma.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS