facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Kjell Eriksson

Sparade miljoner i tidigt skede

När Akademiska Hus Väst AB lät uppföra Hus 21 var det partnering som var den samarbetsform som gällde. Hus 21, som efter färdigställandet fick namnet Hus Vänern, innehåller bland annat 204 arbetsrum och 175 människor arbetar i huset. Hyresgäst är Karlstads universitet.

”Genom att sätta oss ner tillsammans i projekt Hus Vänern och diskutera alternativa lösningar i ett tidigt skede sparade vi uppskattningsvis 17 miljoner. Alla inblandade hjälptes åt, totalt hade vi cirka 70 olika punkter på en hög nivå som vi utredde.

Från början till slut arbetade vi i ett tillåtande klimat där alla fick chans både att ifrågasätta och vara kreativa. Det här projektet är nog ett av de bästa jag någonsin varit involverad i. Man har verkligen lyssnat på oss entreprenörer.”

Kjell Eriksson, produktionschef Skanska, Projekt Hus Vänern – Karlstads universitet.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS