facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Robert Ervid

Vi som beställare kan påverka

När Nacka kommun ingick ett sexårigt strategiskt partneringaval med NCC som totalentreprenör bjöd man också in till lokal företagarträff i ambitionen att hitta lokala företagare till framtida byggprojekt. Det är möjligt eftersom partneriguppgörelsen ger beställaren inflytande i projektets inköp.

“Vi pratar om öppenhet och mångfald. För oss handlar mångfald bland annat om att ge mindre och lokala företag chansen att vara med i våra projekt. Med samarbetsformen strategisk partnering är det möjligt eftersom vi som beställare kan vara med och påverka. Vi har i detta samarbetet arbetat fram en inköpspolicy som ligger till grund för våra avrop av konsulter, entreprenörer och byggmaterial.”

Robert Ervid, projetkledare hos Nacka kommun.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS