facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Tjänster

Vi har en plan

Kommunikation pågår ständigt, både internt och externt. Vi kan hjälpa till med en kommunikationsplan – byggd utifrån Ditt företags värdegrund.

Internt skapar vi rutiner för fungerande forum, så att Era medarbetare känner delaktighet i arbetet, och att de ges möjlighet att göra sin röst hörd. Det är en av de viktigaste sakerna för att kommunikation ska bli så effektfull som möjligt.
I all kommunikation är det viktigt att det som förmedlas är korrekt, och speciellt viktigt är det i extern kommunikation där man kanske aldrig får en andra chans att korrigera sig. Det är också viktigt att det som kommuniceras kommer från rätt källa.
Vi har erfarenhet av att skapa rutiner för hur det arbetet läggs upp.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS