facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Bo Kjellstrand

Överträffade målen genom partnering

För byggherren Västfastigheter var Sjukhuset i Lidköping ett referensobjekt. Skulle partnering bli ett framtida arbetssätt krävdes att detta blev ett lyckat projekt. Fastighetschefen Bo Kjellstrand konstaterade bland annat: ”Partnering handlar inte om vad man ska bygga utan hur man tillsammans ska göra för att tillgodoser de krav som finns i projektet.

”Då den traditionella entreprenaden har många förutbestämda lösningar som ofta leder till konflikt, dubbelarbete, dålig erfarenhetsåterförening och dold ekonomi ville vi prova något annat i Hus 17 & 25, Lidköpings sjukhus. Vi valde totalentreprenad med partneringgenomförande. Genom att uppmuntra till ett kreativt nytänkande där fler ser helheten hoppades vi komma fram till alternativa lösningar samt att ha lättare att genomföra förändringar.

Med min långa erfarenhet av byggprojekt anser jag att partnering som samverkansform är en hedersam utveckling av branschen. Genom ett bra partneringsamarbete mellan verksamheten på sjukhuset och övriga aktörer skapade man förutsättningarna för att nå och överträffa målen som vi hade när vi valde partnering för detta projekt.”

Bo Kjellstrand, fastighetschef Västfastigheter, projekt Hus 17 & Hus 25 – Sjukhuset i Lidköping.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS