facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

URKRAFT-modellen

Detta är partnering på riktigt

Det finns både beställare och entreprenörer som påstår sig upphandla respektive arbeta i partnering fast de i själva verket jobbar "som de alltid har gjort". Därför reder vi ut begreppen. Partnering på riktigt kräver bland annat gemensam organisation, gemensam ekonomi och stort engagemang under hela processen.

Partnering har under 2000-talet blivit allt mer frekvent inom framför allt bygg- och anläggningssektorn, men arbetsformen passar lika bra att praktisera i vilken annan bransch som helst där flera parter arbetar i samma projekt och påverkar varandra.

Det finns många tolkningar av begreppet partnering, och långt ifrån alla går att sortera in i vår bild av hur partnering går till.
Därför är vi tydliga med URKRAFT-modellen (här beskrivit utifrån byggbranschen):
Partnering är en strukturerad arbetsform, där byggherren, konsulterna, en­treprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas kunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Grundidén är att byggherren samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet – att bilda laget. Vi undviker det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa.
Syftet med att genomföra projekt i partnering är att få med all nödvändig kom­petens redan i startskedet för att senare i projektet kunna fatta rätt beslut oavsett i vilket skede man befinner sig.
I partnering ser vi till projektets bästa istället för att tillgodose enskilda aktörers intressen.

Det finns många fördelar med partneringens strukturerade arbetssätt, men det finns också risker med att tro att allting löser sig bara för att ett projekt ska genomföras i partnering.
URKRAFT-modellen ställer krav både på byggherren och entreprenörer. Engagemanget är A och O under projektets genomförande.

För att påstå att ett projekt genomförs i partnering måste följande uppfyllas:

  • Gemensam organisation
  • Undertecknad partneringöverenskommelse
  • Gemensamt projektmål
  • Gemensamma aktiviteter
  • Gemensam ekonomi med öppna böcker
  • Gemensam starttidpunkt

Samtidigt ökar sannolikheten att projektet lyckas, bland annat på dessa punkter:

  • Nå överenskommen kvalitét
  • Sänka och säkerställa kostnaden
  • Korta och säkerställa projekttiden

ATT ARBETA I PARTNERING

Öppenhet och ärlighet ger stabil grund

I partnering kliver beställaren in och är en aktiv aktör i projektet. Det betyder att beställaren är delaktig i byggmöten och med i processen från den stund kontraktet är undertecknad och hela vägen tills det avslutas.

Läs mer

Partnering i upphandlingar

Partnering är att samverka för hållbarhet

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för statliga och kommunala myndigheter/företag/verk. LOU utgör i sig inget hinder för att arbeta i partnering, men lagen ställer stora krav på att beställaren är tydlig på vilka kriterier en upphandling avgörs. Där har vi stor kompetens.

Läs mer

Historiskt perspektiv

Formades för att undvika konflikter

Partnering utvecklades från början av US Army Corps of Engineers i USA, en kår av ingenjörer inom militären. Syftet var att undvika tvister och kostnadsökningar vid offentligt upphandlade byggprojekt.

Läs mer

Partnering ur skolboken

Varberg sparade 38 miljoner i partnering

Det var den enskilt största kommunala satsningen i ett byggprojekt i Varbergs historia. Samtidigt sparades 38 miljoner kronor i projektet.

Läs mer

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS