facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Petter Ullberg

Full insyn i varandras bokföring

Det krävs omfattande planering för att få ett projekt i Gothia Towers storlek att fungera. Inte minst rent logisktiskt med både transporter till en byggarbetsplats med begränsad yta och förflyttningar av material och medarbetare inom bygget. Men det handlar också om att få beställare och entreprenör att hitta vägen till ett fungerande samarbete.

“Vi var inte överens från början, men året det tog att formulera avtalet var viktigt. Då lärde vi känna varandra, och ska man leva ihop i fem år vill man ha en bra relation. Det får inte bli vi och dom.

Ska man skriva partneringavtal måste man säga att det är vi som genomför det här tillsammans. Man måste vara modig, gå in med full öppenhet och inte göra som man alltid gjort i byggprojekt. Man ska ha full insyn i varandras bokföring för att se att pengarna används på rätt sätt. Det gynnar bägge parter.”

Petter Ullberg, VD på Gothia Towers när miljardinvesteringen om ett tredje hotelltorn undertecknades.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS