facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Lasse Olsson

Traditionellt hade vi slagit stopp...

I partnering arbetar man utan egenintressen – det är projektets bästa som är målet. Ett typexempel nyttan i denna samverkansform hämtar vi från Nacka kommuns strategiska partneringupplägg med NCC som totalentreprenör. Där stötte man på oväntat problem i ett tidigt skede vid uppförandet av Myrsjöskolan.

”Vi hade handlat en geoteknisk undersökning som inte föreskrev pålning, men det visade sig helt fel när vi påbörjade arbetet. Vi hade produktionsplanerat och gjort budget utifrån det underlag vi fick från undersökningen, men nu tvingades vi snabbt ställa om våra resurser.

Vi låg sex veckor efter den ursprungliga planen och var tvungna att hitta ett sätt att ta igen den tiden. Vi började jobba på andra ytor i väntan på att pålningen skulle bli klar. Hade detta varit en traditionell upphandling hade vi slagit stopp i produktionen mitt under semestern och krävt beställaren på nya svar och tillvägagångssätt. Vi hade krävt stilleståndsersättning, det hade blivit merkostnader i miljonklassen. Men i strategisk partnering jobbar vi med självkostnad mot en budget. Vi löste problemet genom kontakter och ett förträffligt samarbete.”

Lasse Olsson, platschef NCC.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS