facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Upphandlingsstöd

Vi säkerställer hela processen i upphandlingsarbetet

Som upphandlingsstöd hjälper URKRAFT dig med kunskap och erfarenhet som kan vara värdefull för den upphandlingsprocess du själv står inför.  Vi har gedigen kompetens från tidigare genomföra upphandlingar och bistår dig med alltifrån rådgivning till genomförandet av hela upphandlingsarbeten. 

UPPHANDLINGSSTÖD 

Vårt förslag är att vi träffas i ett tidigt skede för att gå igenom de förutsättningar som finns specifikt för den aktuella upphandlingen. 
Utifrån det kan vi skapa både förfrågningsunderlag och utvärderingskriterier för din upphandling. 
Av de frågor vi möter bekräftas att upphandlingsarbetet är komplicerat. Vi har förståelse för det, och erbjuder därför tjänsten att steg för steg vägleda dig genom hela processen. Vi bistår din organisation för att skapa rätt förutsättningar för utvärderingsarbetet. 

Det är viktigt att göra en behovsanalys och precisera mål som tydliggör förutsättningarna för hur förfrågningsunderlaget ska formuleras.  
Är det en upphandling med en beställare som lyder under LOU (lagen om offentlig upphandling) finns det specifika krav att ha hänsyn till.  

Med vår kompetens och erfarenheter lotsar vi dig igenom de krav som finns för att säkerställa att din upphandling följer gällande lagstiftning. 

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS