facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Jan Aurén

I partnering hittar vi lösningar

Tolv meter i takhöjd, och en design som inspirerats av Ållebergskragen – ett guldfynd från 18.27. Det är en del av Ållebergsgymnasiet, ett projekt som också haft fokus på pedagogik, energi och miljö. Skolan är resultatet av ett partneringsamarbete mellan Falköpings kommun och Skanska.

”Jag är väldigt glad, både i min roll som fastighetschef och som privatperson, över att vi valt att genomföra Ållebergsgymnasiet i partnering. Det är ett verkligt roligt projekt att vara involverad i. Det har gått ännu bättre än vad vi förväntade oss att arbeta på det sätt vi gjort och vi kan redan se vilket fint resultat som kommer av vårt nära samarbete mellan alla parter.

Självklart händer det saker och ting under resans gång, även i ett partneringprojekt. Skillnaden från när vi arbetat i en traditionell entreprenad är att när någonting inte gått enligt planen i det här projektet har vi genast kunnat hitta nya lösningar och konstruktioner tack vare att vi haft möjlighet att ta del av alla involverade parters gemensamma kompetenser och erfarenheter. Dessutom har vi kunnat förebygga många misstag och missförstånd genom att 
engagera alla parter i ett tidigt skede.”

Jan Aurén, fastighetschef Falköping kommun, projekt Ållebergsgymnasiet – skola i Falköping.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS