facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Pierre Fällström

Vi måste vara rätt rustade

Nacka kommun upphandlade NCC som totalentreprenör i strategisk partnering över sex år. Ett år in i avtalsperioden var nio projekt igång och det beräknades att Nacka kommun sparat mer än 1 000 dagar bara i upphandlingstider tack vare det strategiska partneringupplägget. Men besparingen kom inte gratis.

“Man måste se till att ha en organisation som klarar uppgifterna innan man ger sig in i en partneringöverenskommelse. Initialt är det mycket jobb, regler och rutiner att få grepp om. Det krävs att vi vill vara engagerade i stora och små frågor – det tillåts inte i traditionell entreprenad men är en förutsättning om vi ska bedriva partneringprojekt med någon form av framgång. Är organisationen rätt rustad finns det möjlighet att få ut så mycket mer genom partnering. Vi jobbar likriktat för en jämn kvalitet och vi kan hantera större projektvolymer än vid arbete i traditionell entreprenad.”

Pierre Fällström, projektledare hos Nacka kommun när avtalet med NCC skrevs.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS