facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Paula Björkman

Skapade trygghet i vår organisation

När Hus Vänern (Hus 21) i Karlstad uppfördes av Akademiska Hus Väst AB efterfrågades tidigt i projektet hur den kommande hyresgästen Karlstads universitet tänkt nyttja lokalerna. Det anses vara en av orsakerna till ett lyckat projekt.

”Tack vare partneringupplägget har jag kunnat påverka genom hela processen, under projekteringen såväl som i produktionsfasen.

Jag hade bra koll på hur läget såg ut och kunde därmed i god tid leverera de svar som produktionen behövde för att kunna ta kommande beslut. Det skapade ett lugn och en trygghet i vår organisation och underlättade betydligt i byggprocessen. Dessutom gav det mig både en större inblick och inspiration att få ta del av den kunskap som många hade i byggprocessen.”

Paula Björkman, projektledare Karlstads Universitet, projekt Hus Vänern – Karlstads universitet.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS