facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Historiskt perspektiv

Engagemang kan göra underverk

Ledarskap har alltid och kommer alltid börja med människorna. Det är människorna som gör skillnaden och vår förmåga som ledare att få ut fulla förmågan avgör om vi lyckas eller ej.

Ur ett historiskt perspektiv kan man gå tillbaka till Konfucius som uttryckte ”Om den verkligt store ledaren, kommer man säga att vi gjorde det tillsammans” – redan då insåg man att som ledare skapar man resultat genom andra.

Sedan har ledarskapet utvecklats ihop med samtiden – allt ifrån den tidiga synen i Fursten via Taylorismen under Industrialismen över Riv pyramiderna via teorier som Managemant by Walking Around, Lärande organisationer under 90-talet till det som nu är i fokus, det så kallade Transformational Leadership eller Utvecklande Ledarskap.
Mycket av forskningen kring Ledarskap kommer från USA men Sverige har börjat positionera sig, framförallt genom det arbete som man gjort inom Försvarsmakten.

Under vår korta historia, sedan 1997, har vi alltid fokuserat på det som är grunden, oavsett om du är ledare eller medarbetare och medmänniska, var står du i ditt ledarskap?
Vår syn baseras mycket på det som det ideella ledarskapet, inom till exempel idrotten, har bidragit med. Den starka inre drivkraft och det engagemang som detta skapar kan ge fantastiska resultat, vi ser det gång på gång när lag som är underskattade överträffar sin förmåga. Detta fascinerar oss och bygger mycket av vår filosofi och vårt arbete.

En av de viktigaste sakerna vi har med oss är att man inom idrotten tränar så oändligt mycket mer än man tävlar men inom näringslivet tränar vi nästan aldrig – hur tror vi då att vi ska bli bäst?

Att arbeta med ledarskap

Värdera innan du tar första steget

Som ledare får du sällan två chanser. Därför handlar det om att göra rätt från början. Dina möjligheter att lyckas ökar om du börjar med att ha en strategi som går hand i hand med företagets värdegrund.

Läs mer

Vår filosofi

Ledarskapet utgår från värdegrunden

För att lyckas i ett förändringsarbete behöver man se sambandet mellan värdegrund, principer, metoder och resultat. Tillit, helhet och långsiktighet är fundamenten i processen.

Läs mer

Våra verktyg

Verktygslåda med varierat innehåll

Ledarskap och arbete i team är en hel vetenskap. Vi hjälper bland annat till med kartläggning på individnivå för en större förståelse förståelse för beteenden och utvecklar team i upplevelsebaserad utbildning.

Läs mer

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS