facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Att arbeta i partnering

Öppenhet för projektets bästa

I traditionella byggprojekt står beställaren vid sidan och tittar när upphandlingen väl är genomförd. I partnering kliver beställaren ner från läktaren och är med i matchen. Beställaren är delaktig under hela processen.

När byggherre och entreprenör sitter i samma organisation blir beslutsvägarna korta, och det blir enklare att bygga upp en projektgrupp där tillit finns med under hela processen.

Styrkan med partnering är att hela projektet präglas av ett långsiktigt och hållbart tankesätt. Det finns inte utrymme för någon part att bara se till sitt eget bästa eller ta beslut som bara ger kortsiktiga vinster. Aktörerna har ett gemensamt mål och det är alltid projektets bästa som gynnas av besluten.
Det är möjligt just därför att byggherre och entreprenörer sitter i projektorganisationen.

Genom att i ett tidigt skede ta intryck av personal och brukare som kommer ”flytta in” när det pågående projektet färdigställts kan både produktionen och driften bli mer effektiv.
Med en gemensam budget för produktion och drift ges ekonomiska incitament för att bygga hållbart för att slippa ökade kostnader senare under anläggningens livstid.

I partnering ges också möjlighet att hitta förbättringar under projektets gång som bidrar till förbättrad hållbarhet och långsiktighet.
I projekt med lång byggtid, exempelvis stora sjukhus, är det en dålig idé att bygga in gammal teknik om det kommit nya alternativ under byggtiden.
Helhetsansvaret där alla aktörer samverkar blir en drivkraft att förändra projektet till att hela tiden bli bättre.
I partnering kliver beställaren in och är en aktiv aktör i projektet.

Att upphandla partnering & samverkan

Partnering är att samverka för en ökad samhällsnytta

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för statliga, regionala och kommunala myndigheter/företag/verk. LOU och LUF utgör i sig inget hinder för att upphandla i partnering, men det ställer stora krav på att beställaren är tydlig på vilka kriterier en upphandling avgörs. Där har vi stor kompetens.

Läs mer

Historiskt perspektiv

Formades för att undvika konflikter

Partnering utvecklades från början av US Army Corps of Engineers i USA, en kår av ingenjörer inom militären. Syftet var att undvika tvister och kostnadsökningar vid offentligt upphandlade byggprojekt.

Läs mer

URKRAFT-modellen

Partnering utifrån URKRAFT-modellen

Partnering har under 2000-talet blivit allt mer frekvent inom framför allt byggbranschen, men arbetsformen bygger på samverkan och passar lika bra att praktisera i vilken annan bransch som helst där flera parter arbetar i samma projekt och påverkar varandra.

Läs mer

Partnering ur skolboken

Varberg sparade 38 miljoner i partnering

Det var den enskilt största kommunala satsningen i ett byggprojekt i Varbergs historia. Samtidigt sparades 38 miljoner kronor i projektet.

Läs mer

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS