facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Johan Burell

Bra samspel och gemensamt ansvar

Partnering på riktigt är att ta ansvar för projektets bästa. Det är precis den sak som Johan Burell, Stena Fastigheter, pekar på.
Samverkansvormen bygger på öppenhet och fullständig ärlighet och ger bäst valuta på satsat kapital.

”Som beställare ser jag stort värde i att hitta ett bra samspel med entreprenören i ett projekt. Partnering för mig betyder att alla tar ett gemensamt ansvar för projektet, att vi tar tillvara på de möjligheter som finns och tänker mer än pengar. Och, givetvis att vi skapar en förståelse och sammansättning som gör det kul att arbeta tillsammans.”

Johan Burell, projektutvecklare Stena Fastigheter.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS