facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Partnering i upphandlingar

Tydlighet öppnar spelplanen

Många beställare frågar sig om partnering går att tillämpa i offentliga upphandlingar. Svaret är enkelt - ja, självklart! Med tydlighet kring vilka kriterier som gäller och hur de bedöms i en upphandling utgör LOU inget hinder i den frågan.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för statliga och kommunala myndigheter/företag/verk. LOU utgör i sig inget hinder för att arbeta i partnering, men lagen ställer stora krav på att beställaren är tydlig på vilka kriterier en upphandling avgörs. Där har vi stor kompetens.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för all upphandling från statliga och kommunala myndigheter samt kommunala företag och verk. Det samlade värdet på all offentlig upphandling i Sverige uppskattas till omkring 500 miljarder kronor årligen. Syftet med lagen är att de offentliga medel som bekostar upphandlingen ska användas på bästa sätt. Lagtexten säger att myndigheten som upphandlar ska anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, vilket inte nödvändigtvis behöver vara det billigaste.

LOU utgör i sig inget hinder för att arbeta i partnering. Det finns flera projekt som upphandlats i partnering men lagen ställer stora krav på att beställaren är tydlig med på vilka kriterier upphandlingen kommer att avgöras. Sedan LOU förändrades 2007 och rätten att förhandla innan upphandling infördes kan aktörerna vara med tidigt i projektet och beställaren har möjlighet att träffa både anbudsgivare och enskilda nyckelpersoner för intervjuer.

Strategisk partnering går också att upphandla inom LOU. Giltighetstiden för ett avtal får vara upp till fyra år men för en identisk eller likartad produkt går samarbetet att förlänga.

URKRAFT samarbetar med flera jurister och advokater som har stor erfarenhet av offentlig upphandling. Vi håller regelbundet föreläsningar och seminarier som tar upp frågor kring LOU.

Historiskt perspektiv

Formades för att undvika konflikter

Partnering utvecklades från början av US Army Corps of Engineers i USA, en kår av ingenjörer inom militären. Syftet var att undvika tvister och kostnadsökningar vid offentligt upphandlade byggprojekt.

Läs mer

URKRAFT-modellen

Partnering utifrån URKRAFT-modellen

Partnering har under 2000-talet blivit allt mer frekvent inom framför allt byggbranschen, men arbetsformen bygger på samverkan och passar lika bra att praktisera i vilken annan bransch som helst där flera parter arbetar i samma projekt och påverkar varandra.

Läs mer

ATT ARBETA I PARTNERING

Öppenhet och ärlighet ger stabil grund

I partnering kliver beställaren in och är en aktiv aktör i projektet. Det betyder att beställaren är delaktig i byggmöten och med i processen från den stund kontraktet är undertecknad och hela vägen tills det avslutas.

Läs mer

Partnering ur skolboken

Varberg sparade 38 miljoner i partnering

Det var den enskilt största kommunala satsningen i ett byggprojekt i Varbergs historia. Samtidigt sparades 38 miljoner kronor i projektet.

Läs mer

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS