facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Partnering i upphandlingar

Tydlighet öppnar möjligheterna

Många beställare frågar sig om partnering går att tillämpa i offentliga upphandlingar. Svaret är - ja! Med tydlighet kring vilka kriterier som gäller och hur de bedöms i en upphandling utgör LOU och LUF inget hinder i den frågan.

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina upphandlingar. De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in.

Reglerna bygger på olika EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Det finns även nationella regler som gäller för upphandlingar under särskilda beloppsvärden – så kallade tröskelvärden.

LOU (lagen om offentlig upphandling) är det övergripande regelverket för offentlig upphandling i Sverige och gäller för upphandlande myndigheter om inköpet inte omfattas av någon av de andra tre upphandlingslagarna (LUF, LUK, LUFS). Upphandlande myndigheter är till exempel statliga myndigheter, kommuner och regioner.

LUF gäller om den verksamhet som upphandlingen avser omfattas av definitionen av försörjningssektorerna, det vill säga

  • vatten
  • energi
  • transporter
  • posttjänster.

Det samlade värdet på all offentlig upphandling i Sverige uppskattas till omkring 700 miljarder kronor årligen. Reglerna om offentlig upphandling bidrar till att motverka korruption, bland annat genom att det ställs krav på transparens och insyn i upphandlingsprocessen så att de offentliga medlen används på bästa sätt. Syftet är också att ta tillvara konkurrensen och innovationskraften på marknaden.

LOU/LUF utgör i sig inget hinder för att upphandla i partnering, men det ställer stora krav på att beställaren är tydlig på vilka kriterier en upphandling avgörs.

URKRAFT har stor erfarenhet av offentlig upphandling med partnering och strategisk partnering. Vi håller regelbundet föreläsningar och seminarier som tar upp frågor kring LOU/LUF när det gäller partnering & samverkansupphandlingar.

Historiskt perspektiv

Formades för att undvika konflikter

Partnering utvecklades från början av US Army Corps of Engineers i USA, en kår av ingenjörer inom militären. Syftet var att undvika tvister och kostnadsökningar vid offentligt upphandlade byggprojekt.

Läs mer

URKRAFT-modellen

Partnering utifrån URKRAFT-modellen

Partnering har under 2000-talet blivit allt mer frekvent inom framför allt byggbranschen, men arbetsformen bygger på samverkan och passar lika bra att praktisera i vilken annan bransch som helst där flera parter arbetar i samma projekt och påverkar varandra.

Läs mer

ATT ARBETA I PARTNERING

Öppenhet och ärlighet ger stabil grund

I partnering kliver beställaren in och är en aktiv part i projektet. Det betyder att beställaren är delaktig i möten och med i processen från den stund kontraktet är undertecknat och hela vägen tills det avslutas.

Läs mer

Partnering ur skolboken

Varberg sparade 38 miljoner i partnering

Det var den enskilt största kommunala satsningen i ett byggprojekt i Varbergs historia. Samtidigt sparades 38 miljoner kronor i projektet.

Läs mer

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS