facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Carl Boström

Partnering är det självklara sättet att arbeta

Hus 1 och Hus 2 vid Centralsjukhuset i Karlstad var ett stort projekt som pågick parallellt med ordinarie sjukhusverksamhet bara några meter intill byggarbetsplatsen. Men det inte bara fungerade utan fungerade bra tack vare stor hänsyn och en kompetent organisation.

”Jag har verkligen trivts i projekt Centralsjukhuset i Karlstad och är stolt över vad vi har åstadkommit. Vi har varit en samspelt projektorganisation. Samarbetsviljan och öppenheten har gjort att vi hållit planeringen och en väl fungerande produktion på arbetsplatsen. De äldre medarbetarna har bidragit med sin erfarenhet och de yngre med sitt engagemang och nytänk.

I grunden ligger ett gediget arbete där vi kontinuerligt har följt upp och utvärderat tidsplaner, APD-planer, arbetsberedningar och veckomöten. Det har givit oss möjlighet att utföra eventuella revideringar i rätt tid som alla fått ta del av, vilket markant har ökat effektiviteten på bygget. Vi har inte ändrat slutdatumet sedan tidsplanen sattes och vi var helt lugna två veckor innan vi skulle lämna projektet. Det har jag aldrig varit med om under mina 35 år i branschen, det är helt fantastiskt. För mig är det självklart att arbeta på det här sättet även i framtiden.”

Carl Boström, produktionschef Skanska, projekt Hus 1 & Hus 2 – Centralsjukhuset i Karlstad.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS