facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Bo Genvad

Bättre lösningar tack vare partnering

Projektet Orren blev det första trygghetsboendet i Kungälvs kommun. Det genomfördes i partnering efter en idé från Kungälvsbostäders VD Bo Genvad. I efterhand konstaterades att alla delar inte följde partneringens grundtankar – exempelvis fanns ritningar redan klara när projektet gick ut på anbud. Men i slutändan är det ändå tummen upp i omdömet. Projektet justerades, det tillkom uthyrbara ytor utan att kostnaderna ökade.

“Det är inte alla som vet vad partnering innebär. Jag fick förklara det för min styrelse, fast i många nivåer vill man bara fråga ”sparade vi något” och få ett positivt svar. Fast för oss handlade det inte bara om kostnadsminskning utan också om intäktsökning i och med att det blev fler lägenheter att hyra ut.

Utan partnering hade det här projektet aldrig blivit av. Från början var det inte ekonomiskt försvarbart, men vi fick både ekonomi och bättre lösningar tack vare partnering.”

Bo Genvad, VD för Kungälvsbostäder när trygghetsboendet Orren kontrakterades som partneringprojekt.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS