facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Partneringledare / Samverkansledare

Coachar och leder partneringprojektet

URKRAFT är flitigt anlitad som partnering- och samverkansledare åt olika beställare över hela Sverige. Just nu är vi engagerade i mer än 100 projekt i bygg- och anläggningsbranschen där vår roll är att vara en oberoende coach som leder projekten framåt mot hög måluppfyllnad.

Ett projekt som genomförs med arbetsformen partnering innebär att alla involverade parter ska bidra till projektets bästa i första hand. Det förutsätter att deltagarna går in med den inställningen och att man visar det för att man ska kunna lita på varandra. Som partneringledare hjälper vi till med metoder och processer för att synliggöra och skapa det förtroendefulla samarbetsklimatet i projektet. Vi tror på öppenhet och att göra jobbet tillsammans.

Partnering-/samverkansledaren kommer vanligtvis in när beställaren har handlat upp entreprenören och när det är dags för den obligatoriska startworkshopen inför arbetet under Fas 1. Partneringledarens uppdrag pågår sedan under hela processen där vi stöttar projektorganisationen när processen är igång, fram till projektet är slutbesiktigat, överlämnat och slutworkshop har hållits.

Vi kan agera bollplank, leda kontinuerliga workshops och vara stöd när det behövs redas ut problem om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter genom att hitta lösningar vid eventuella låsningar och skapa kreativitet i processen.

Partneringledaren/ samverkansledarens roll kan vara att:

  • Planera och leda start-ws, uppföljning under projekt, slut-ws och erfarenhetsåterföring. 
  • Stödja projektorganisationen i arbetet med att ta fram vision och mål, forma partneringöverenskommelsen.
  • Processledning för att stödja projektorganisationen att arbeta utifrån den projektkultur ni skapat genom partneringöverenskommelsen.
  • Stödja projektorganisationen i ledarskapsfrågor.
  • Uppföljning av nöjdhet i hela projektorganisationen.
  • Processledning och stöd löpande under projektet.
  • Processledning vid förändringsarbete.

Genom att vi som partneringledare är en neutral part fristående från beställaren och övriga aktörer kan vi fokusera på att skapa ett respektfullt och ärligt arbetssätt med en förtroendefull och lösningsinriktad samarbetston i projektet.

Vi har erfarenhet från projekt som genomförts både med privata beställare och med beställare från den offentliga sektorn, och med en rad olika entreprenörer.

Vi var partneringledare vid uppförandet av tredje tornet och Upper House i Gothia Towers, Göteborg. Det var ett projekt med en budget på 1,2 miljarder kronor och en byggtid på drygt tre år med totalentreprenad.
Projektet var lyckat ur många aspekter – inte minst sett till kvalitet och ekonomi. Men också rent arbetsmiljömässigt.

Vi har varit och är fortfarande engagerade i flera skolprojekt, och i vitt skilda delar av Sverige. Bland annat i Varbergs kommun, där till exempel Ankarskolan var Hallands första riktiga partneringprojekt. Det var lika framgångsrikt sett till lösningar som efterfrågas i partnering samt till kvalitét och ekonomi. Projektet avlöstes av ett annat skolprojekt i Varberg, som samtidigt var Varbergs kommuns dittills största byggprojekt någonsin. Trönninge skola med idrottscentret Tresteget, blev också det ett projekt med många positiva effekter.

Med all den erfarenhet som vi på URKRAFT har kan vi hjälpa också dig och din organisation. Vänd dig med förtroende till oss som har dokumenterad kunskap i partnering och för rollen som partneringledare/ samverkansledare. Du når oss enkelt via kontaktformuläret här på hemsidan eller genom att ringa direkt till vårt huvudkontor i Skövde.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS