facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Cathrine Gerle

Vi ville ta del av allas kompetens

De fyra våningar höga punkthusen renoverades och byggdes på med ytterligare två våningar, fick en iögonfallande färg och blev en modern klick i ett område som uppfördes under miljonprogrammet. Backa Röd på Hisingen i Göteborg var ett partneringprojekt som gav lågenergihus. Produktionskostnaden för fem hus låg i 200-miljonersklassen.

“Det var en smidig produktion för att vara mitt i ett bostadsområde. Vi har haft väldigt få klagomål under byggtiden. Huvudargumentet till partnering var att ta del av allas kompetens redan från ett tidigt skede, inte bara totalentreprenören utan även alla strategiska underentreprenörer, för att på så sätt tillsammans ta fram de allra bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna.”

Cathrine Gerle, projektchef på Bostads AB Poseidon i Göteborg om byggprojektet Backa Röd.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS