facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Mikael Torstensson

Självklarhet att arbeta i partnering

Domstolsbyggnaden i Jönköping byggdes i sex våningar plus ett garageplan har en area på cirka 9 000 kvadratmeter och kostade drygt 200 miljoner kronor. Projektet genomfördes i partnering – en självklarhet enligt projektledaren Mikael Torstensson.

”Partnering är gemensamma mål, med eget ansvar att se till så att målen infrias. Partnering är att tillsammans diskutera sig fram till de bästa lösningarna, istället för att sitta ensam och hålla inne med det man känner till. Partnering är att ha en trevlig resa medan man ger allt för att åstadkomma bästa möjliga slutprodukt.

Partnering känns helt enkelt för mig som det lämpligaste och naturligaste sättet att arbeta för att uppnå det som alla vill ha ut av byggprojekten.

Det är en otroligt viktig parameter att få alla aktörer engagerade i diskussionen under projektet. Det går inte bara att tänka ”Hej och hå, nu ska det funka”. Man måste ha en partneringledare, som föreläser, förklarar, håller i workshops, riktar frågor till samtliga inblandade, ställer saker på sin spets, träffar underentreprenörer och gör uppföljningar av hur de involverade mår och upplever projektet.”

Mikael Torstensson, projektledare Norrporten, projekt Domstolarna – Rättcentrum i Jönköping.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS