facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Våra verktyg

Ledarskap som hantverk

URKRAFT utvecklar och effektiviserar ledarskap, team och individer. Vår modell passar för alla typer av företag och organisationer, där förmågan att samarbeta är viktig. Tillsammans med beställaren skräddarsyr vi ett upplägg för att passa de specifika behov och förutsättningar som uppdraget kräver.

SDI PREMIER EDT

SDI-utbildningen utgår från en kartläggning om dig själv och din beteendestil.
Den hjälper dig att förstå hur och varför du hamnar i konflikt med dig själv och andra.
Du kommer få veta mer om dig själv och har därför bättre möjlighet att nyttja det som kommer fram under utbildningen.

Genom att använda SDI får du möjlighet att uppnå större förståelse för:

  • Medfödda styrkor du för med dig till relationer och roller
  • Vad det är som orsakar inre konflikter för dig
  • Hur du föredrar att hantera mellanmänskliga konflikter
  • Hur du förbättrar din självaktning och självkänsla
  • Hur du umgås effektivt med olika människor
  • Hur du tar emot och ger konstruktiv feedback
  • Hur du undviker stressande situationer

JAGET & LAGET

Jaget & Laget syftar till att få deltagarna i arbetslag att närma sig varandra för att kunna påverka sin egen utveckling mot samhörighet.
Kursen ges under två dagar och är upplevelsebaserad, vilket innebär att vi blandar teori och praktik. Vi arbetar både inom- och utomhus.

Kursens mål är att ge deltagarna kunskaper om en grupps utveckling och potential, ökad självinsikt och självförtroende, förståelse för individers olikheter och drivkrafter, kunskaper i att ge och ta emot effektiv feedback samt en ökad förmåga att kommunicera direkt och klart.

JAGET, LAGET & FÖRETAGET

Ett väl utvecklat arbetslag kännetecknas av att medlemmarna trivs, känner att de behövs och tillåts att växa. Det råder ett öppet klimat, man vågar uttrycka sina åsikter, känslor och man är kreativ.
Jaget, Laget & Företaget syftar till att få deltagarna i arbetslag att närma sig varandra för att kunna påverka sin egen utveckling mot samhörighet.
Kursen ges under tre dagar och är en mer djupgående version av “Jaget & Laget”.
Här arbetar vi upplevelsebaserat, vilket innebär att vi blandar teori och praktik. Vi arbetar både inom- och utomhus.

Kursens mål är att ge deltagarna kunskaper om en grupps utveckling och potential, ökad självinsikt och självförtroende, förståelse för individers olikheter och drivkrafter, kunskaper i att ge och ta emot effektiv feedback samt en ökad förmåga att kommunicera direkt och klart.

BELBIN TEAM SKILLS

Belbin Team Skills tillämpas främst i organisationer och sammanhang där det sker kritiska beslut beträffande komplexa frågor med hög risk, exempelvis gällande pengar eller människoliv.
Instrumentet bygger på Dr. Meredith Belbins forskning vid The Management College, Henley i England.
Genom att kartlägga och jämföra varje individs roll i gruppen med gruppen som helhet kommer gruppen att få värdefull information och kunskap när det gäller att kvalitetssäkra team och förbättra arbetsgruppers resultat.

Läs mer om Belbins forskning i Sverige på:

www.belBin.se

GÄSSENS LÄRDOMAR

Fakta 1
När varje gås flaxar med sina vingar skapar det ett ”upplyft” för fåglarna som följer. Genom att flyga i en V-formation blir hela flockens räckvidd för en flygning 71 % längre än om varje fågel flög för sig själv.
Lärdom
:
Människor som delar en gemensam riktning och känsla av gemenskap kan komma dit de ska snabbare och lättare eftersom de reser med hjälp av varandras drivkraft.

Fakta 2
När en gås faller ur formationen känner den plötsligt motståndet och segheten i att flyga själv. Den förflyttar sig snabbt tillbaka till formeringen för att dra nytta av lyftkraften från fågeln precis framför den.
Lärdom
:
Om vi har lika mycket vett som en gås håller vi oss i gemensam formering med dem som är på väg åt det håll vi själva vill åt. Vi är villiga att acceptera deras hjälp och ge vår hjälp till andra.

Fakta 3
När ledargåsen blir trött roterar den bakåt i formationen och en annan gås tar över ledarpositionen.
Lärdom
:
Det lönar sig att turas om att göra det hårda jobbet och dela ledarskapet. Precis som gäss är människor beroende av varandras färdighet, kapacitet och unika uppsättningar av gåvor, talanger eller resurser.

Fakta 4
Gässen som flyger i formationen tutar för att uppmuntra de där framme att hålla farten uppe.
Lärdom
:
Vi måste försäkra oss om att vårt tutande är uppmuntrande. I grupper där det finns uppmuntran är produktiviteten betydligt större. Uppmuntrandets kraft (att följa sitt hjärta eller stå fast vid sina ideal och uppmuntra andras hjärtan och ideal) är den sorts kvalitet vi söker i tutandet.

Fakta 5
När en gås blir sjuk, skadad eller skjuten faller två gäss ur formationen och följer den ner för att hjälpa och skydda den. De stannar hos den tills den antingen dör eller kan flyga igen. Sedan lyfter de och gör följe med en annan formering eller flyger ikapp sin egen flock.
Lärdom
:
Om vi har lika mycket vett som gäss står vi vid varandras sida i svåra tider likväl som i tider då vi är starka.

Gässens Lärdomar (Lessons from Geese) skrevs ursprungligen ner efter ett tal av Angeles Arrien vid konferensen Organizational Development Network 1991 och är baserade på Milton Olsons arbeten.

Historiskt perspektiv

Att göra resultat genom andra

Ledarskap har alltid och kommer alltid börja med människorna. Det är människorna som gör skillnaden och vår förmåga som ledare att få ut fulla förmågan avgör om vi lyckas eller ej.

Läs mer

Att arbeta med ledarskap

Värdera innan du tar första steget

Som ledare får du sällan två chanser. Därför handlar det om att göra rätt från början. Dina möjligheter att lyckas ökar om du börjar med att ha en strategi som går hand i hand med företagets värdegrund.

Läs mer

Vår filosofi

Ledarskapet utgår från värdegrunden

För att lyckas i ett förändringsarbete behöver man se sambandet mellan värdegrund, principer, metoder och resultat. Tillit, helhet och långsiktighet är fundamenten i processen.

Läs mer

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS