facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Vår filosofi

Förändringen börjar på toppen

Om du vill nå verklig förändring i din organisation, hos dina ledare, så börjar det med människorna och det börjar med dig som är ansvarig, oftast i en ledningsgrupp.

Vår filosofi bygger på att vi ska använda medarbetarnas hela förmåga för att utveckla organisationen. Vår grundsyn är att ett förändringsarbete bygger på en värdegrund där Tillit, Helhet och Långsiktighet är fundamenten.

För att lyckas behöver man se sambandet mellan värdegrund, principer, metoder och resultat. Om man inte får de resultat man önskat sig måste man backa till de metoder man använder – stödjer de det resultat vi vill uppnå? Om det inte är så måste man backa till principerna och inte helt sällan landar vi i det som grundlägger vårt synsätt och vårt ledarskap – Vår Värdegrund.

När vi ska stödja arbetet med att utveckla en verksamhet börjar vi alltid med att ställa frågan; har våra organisationer en gemensam grundsyn och ser vi detta som starten på ett långsiktigt samarbete? Om vi svarar ja den frågan tillsammans så skräddarsyr vi ett program för er verksamhet baserat på ert behov och er strategi.

Vill ni heller göra en trevlig dag för att komma bort från vardagen eller göra något annorlunda tillsammans? Då syr vi ihop ett event där ni får ”smaka på” vad vi står för.
Vi verkar alltid utifrån en Upplevelsebaserad Modell vilket innebär att vi utifrån en händelse, ur verkligheten eller skapad i rummet, reflekterar över processen och gemensamt lär oss teorier. På så sätt kan vi påverka och förändra och vi är övertygade om att denna metod ger en bestående effekt, inlärd färdighet och stärkta individer.

Våra verktyg

Verktygslåda med varierat innehåll

Ledarskap och arbete i team är en hel vetenskap. Vi hjälper bland annat till med kartläggning på individnivå för en större förståelse förståelse för beteenden och utvecklar team i upplevelsebaserad utbildning.

Läs mer

Historiskt perspektiv

Att göra resultat genom andra

Ledarskap har alltid och kommer alltid börja med människorna. Det är människorna som gör skillnaden och vår förmåga som ledare att få ut fulla förmågan avgör om vi lyckas eller ej.

Läs mer

Att arbeta med ledarskap

Värdera innan du tar första steget

Som ledare får du sällan två chanser. Därför handlar det om att göra rätt från början. Dina möjligheter att lyckas ökar om du börjar med att ha en strategi som går hand i hand med företagets värdegrund.

Läs mer

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS