facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Företags- och organisationsutvecklare

Samverkan som ger resultat

URKRAFT arbetar ofta i ledningsgrupper och under långa processer med mål att stötta företag och organisationer i dess utmaning att lyckas i sin strategi. Vår modell bygger på att tre områden samverkar för att man som ledning ska lyckas i detta uppdrag; Affären, Ledarskapet och Processerna.

En av hörnpelarna är att förstå vilka AFFÄRER som är rätt, vad vi har för följsamhet i affären och vilken strategi vi ska ha för att positionera oss.
Strategi handlar om att välja bort, men för att kunna välja bort måste vi känna oss trygga i informationen som vi har tillgänglig.
Alltför ofta ser vi organisationer som brister i förståelsen för affären, vilket gör att kommunikationen mellan människor försvåras och vi riskerar fel beslut.

LEDARSKAPET börjar med mig själv som individ, vår grupp och vårt sätt att leda, det vill säga vår ledningsfilosofi.
Vi börjar alltid med var vi själva står innan vi kan gå in på att förstå hur en grupp fungerar. Och innan vi tar steget att fundera kring vårt sätt att leda måste vi inse vad en grupp är och dess mekanismer.

En organisation består av en mängd PROCESSER men om man tittar närmare på dem landar man ofta i tre-fyra huvudprocesser; en med fokus på marknaden innan man får en affär eller kund, en med fokus på leverans och en med fokus på eftermarknaden – för att få tillbaka en kund.
I verksamheter som utvecklar produkter, oavsett om det är varor eller tjänster, finns det oftast också en forsknings- och utvecklingsprocess. Allt annat är stödprocesser till dessa huvudprocesser.

Vi hittar allt som oftast utmaningar inom några av dessa områden, och vårt fokus är att skapa balans mellan AFFÄREN, LEDARSKAPET och PROCESSERNA. Det är här grunden finns när vi utvecklar människan. Kulturen sitter inte i väggarna, för de kan inte kommunicera. Men det kan människan.

Som företags- och organisationsutvecklare kan vi göra något för dig och din organisation också.
Vänd dig med förtroende till oss på URKRAFT. Du når oss enkelt via kontaktformuläret här på hemsidan eller genom att ringa direkt till vårt huvudkontor i Skövde.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS