facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Utbildare och föreläsare

Så får du insikt i möjligheten med partnering

På URKRAFT utbildar vi varje år mer än 600 personer i partnering i våra bas-, grund- och fortsättningsutbildningar. Vi har öppna utbildningar, men erbjuder också skräddarsydda lösningar för din organisation. Vi genomför utbildningar både digitalt och fysiskt, allt för att tillgodose ditt behov.

UTBILDARE OCH FÖRELÄSARE 

Vi startade egna öppna utbildningar inom partnering 2005, och har sedan dess bidragit till att utveckla arbetssättet genom att ge våra kursdeltagare en gedigen grund i och förståelse för partneringens alla delar, genom att lyssna på externa föreläsare och genom praktiska exempel via studiebesök i spännande projekt. 

Bäst är förstås att du och dina medarbetare har denna utbildning i ryggen när ett projekt ska starta, men ibland upptäcks kompetensbristen först när projektet är igång och självklart är det bättre att fylla på med kunskap ”sent än aldrig”. 

Vi erbjuder föreläsningar om partnering för att du som beställare ska få insikt i vad du kan vinna på att upphandla projekt med arbetssättet partnering eller argumenten varför du som entreprenör bör lämna anbud i ett partneringprojekt.  

Föreläsningar anpassas efter ändamålet, och bygger hela tiden på att inspirera åhörarna till att få djupare kunskap om partnering. 

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS