facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Att arbeta med ledarskap

Värdegrund och arbetssätt hör ihop

Vad definierar en bra chef? På URKRAFT tycker vi att det finns skäl att tänka efter först och agera därefter. Det vill säga att det måste finnas en harmoni mellan uppdraget och värdegrunden hos både företaget och ledaren.

På många håll praktiseras tanken att det är individen som gör laget. Till och med inom idrotten arbetar man mer och mer efter individuella planer, även fast det är laget som skapar resultat. Man tenderar att glömma bort teamet och istället lyfts frågan ”what’s in it for me?”.

Coaching som redskap är också något som används allt oftare i ledarskapet, kanske utan riktig förankring kring vad det innebär eller kräver av vare sig den som coachar eller den som coachas.

Samtidigt präglas näringslivet hårt av LEAN-trenden. Den används på sina håll till och med utan det reflekterats över vilken värdegrund som ligger i botten, och det överraskar oss.
Ingen kan väl motsäga tanken på att försöka vara så effektiv som möjligt eller försöken att få bort resursslöseri och kontinuerligt arbeta med förbättringar, men detta innebär inte automatiskt rationalisering.
LEAN bygger på att man ser detta som en långsiktig process med stor delaktighet för att utveckla företaget mot en hållbar situation där man tar ansvar inom alla områden People, Planet och Profit.
Vi menar att alltför många tar till sig en trend utan att fundera vilken värdegrund som ligger till bas för trenden.

Vi ifrågasätter varken coaching som redskap, LEAN-verktygen eller individens betydelse för teamet – tvärtom är detta redskap som rätt använd verkligen utvecklar ledarskapet och organisationer. Men utan tanke bakom kan de användas fel och bli lika förödande som användbara.

URKRAFT:s syn är att vi alltid måste koppla vår egen värdegrund till vårt arbetssätt. Det vill säga att vi måste värdera vad arbetssättet betyder för oss, vilken värdegrund arbetssättet står för och om vi kan ställa oss bakom detta.
Vi tycker att alla trender har något gott med sig men det gäller verkligen att fundera på vad man ger sig in i och varför innan man bestämmer sig.
Det är väldigt lätt att saker kan gå fel och som ledare får du oftast bara en chans att driva på förändring.
Förtroendekapitalet är förrädiskt – det tar lång tid att bygga men sekunder att rasera.

 

 

Vår filosofi

Ledarskapet utgår från värdegrunden

För att lyckas i ett förändringsarbete behöver man se sambandet mellan värdegrund, principer, metoder och resultat. Tillit, helhet och långsiktighet är fundamenten i processen.

Läs mer

Våra verktyg

Verktygslåda med varierat innehåll

Ledarskap och arbete i team är en hel vetenskap. Vi hjälper bland annat till med kartläggning på individnivå för en större förståelse förståelse för beteenden och utvecklar team i upplevelsebaserad utbildning.

Läs mer

Historiskt perspektiv

Att göra resultat genom andra

Ledarskap har alltid och kommer alltid börja med människorna. Det är människorna som gör skillnaden och vår förmåga som ledare att få ut fulla förmågan avgör om vi lyckas eller ej.

Läs mer

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS