facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Beställarstöd

Vad förväntas av en byggherre/ beställare i ett partneringprojekt

Att vara en kunnig och engagerad beställare är avgörande för att bidra till en god utveckling av det Svenska samhället. Att kunna leda och bestämma över sitt eget bygg- och anläggningsprojekt från idé till idrifttagning är också viktigt för att uppnå ökad samhällsnytta. Med arbetsformen partnering och samverkan är det fullt möjligt när vi på URKRAFT hjälper er som beställarstöd för att dela med oss av vår stora erfarenhet från lyckade genomförda upplägg med partnering.

(uppdateras snart med mer information)

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS