facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Ann Kronander

Smidiga förändringar genom partnering

När Hus 17 och Hus 25 byggdes vid Sjukhuset i Lidköping var det partneringavtal som gällde. Skanska upphandlades som totalentreprenör, och projektets omfattning i yta var ungefär 7 000 kvadratmeter.
Engagemanget och framtidstron lyfts fram av Ann Kronander, Pyramiden Arkitekter, som bestående minnen från projektet.

”Under det intensiva arbetet med partneringprojektet Sjukhuset i Lidköping fanns det ett engagemang och en framtidstro från dem jag mötte som det var härligt att ta del av. I andra projekt är det inte lika självklart att man tar med verksamhetens åsikter så mycket och på det sätt som det gjordes här. Min erfarenhet när så inte är fallet är att det märks när byggnaden är klar. Risken att saker blir fel ökar ju längre ifrån verksamheten man är när man fattar beslut.

Efter systemhandlingen fick jag möjlighet att medverka i partneringsamarbetet med Skanska. Med ökad förståelse för varandras roller blev samarbetet toppen i våra båda organisationer. Jag tror inte att det hade gått så smidigt att göra de förändringar som vi gjorde under tiden utan partnering. Det känns jättebra att ha varit del av denna process och jag gör det gärna igen.”

Ann Kronander, Pyramiden Arkitekter, projekt Hus 17 & Hus 25 – Sjukhuset i Lidköping.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS