facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Historiskt perspektiv

Entreprenörer driver utvecklingen

Sverige skiljer sig från länder där partneringen en gång togs fram och skapades. Här är det inte lösningar på tvister och osämja, utan entreprenörers möjlighet att få bidra med sin kompetens i ett tidigt skede som drivit utvecklingen.

Partnering utvecklades från början av US Army Corps of Engineers i USA, en kår av ingenjörer inom militären. Syftet var att undvika tvister och kostnadsökningar vid offentligt upphandlade byggprojekt.

Inspiration kom från bilindustrin och dess sätt att arbeta med leverantörer och effektiva produktionslinjer. Målet var i första hand att skapa bättre relationer i byggbranschen och att i förlängningen spara både tid och pengar i byggprojekten.

I Europa var Storbritannien tidigt ute med partnering. För att råda bot på konflikter i branschen lagstadgades om partnering för offentliga beställare efter att några framgångsrika pilotprojekt genomförts.
Ett annat föregångsland är Danmark som, liksom Storbritannien, lagstiftat om partnering vid upphandling i offentliga byggen.
I Sverige har byggsektorn inte haft samma bekymmer med tvistlösning men partnering sågs som ett bra sätt att bättre ta till vara på alla medverkande parters kompetens i ett byggprojekt.

Utvecklingen i Sverige har drivits av entreprenörsföretagen och inte, som i många andra länder, av staten och offentliga beställare. När partneringen drivs på var sitt håll hos olika företag uppstår flera varianter vilket har gjort partnering till ett ganska brett begrepp. Därför är utbildning i partneringkonceptet viktigt för både beställare och andra aktörer i branschen.

URKRAFT-modellen

Partnering utifrån URKRAFT-modellen

Partnering har under 2000-talet blivit allt mer frekvent inom framför allt byggbranschen, men arbetsformen bygger på samverkan och passar lika bra att praktisera i vilken annan bransch som helst där flera parter arbetar i samma projekt och påverkar varandra.

Läs mer

ATT ARBETA I PARTNERING

Öppenhet och ärlighet ger stabil grund

I partnering kliver beställaren in och är en aktiv part i projektet. Det betyder att beställaren är delaktig i möten och med i processen från den stund kontraktet är undertecknat och hela vägen tills det avslutas.

Läs mer

Att upphandla partnering & samverkan

Partnering är att samverka för en ökad samhällsnytta

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för statliga, regionala och kommunala myndigheter/företag/verk. LOU och LUF utgör i sig inget hinder för att upphandla i partnering, men det ställer stora krav på att beställaren är tydlig på vilka kriterier en upphandling avgörs. Där har vi stor kompetens.

Läs mer

Partnering ur skolboken

Varberg sparade 38 miljoner i partnering

Det var den enskilt största kommunala satsningen i ett byggprojekt i Varbergs historia. Samtidigt sparades 38 miljoner kronor i projektet.

Läs mer

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS