facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Carina Corriere

Bra idéer stannar i skrivbordslådan

Brogården, bestående av 16 huskroppar och ungefär 300 lägenheter, var sista etappen av Alingsås satsning på miljonprogrammet. Området byggdes i början av 1970-talet och har varit en stor energislukare. Därför har Brogården renoverats med passivhusteknik, och samarbetsformen var partnering. Det gav hyresgästerna ett stort inflytande i processen. 

”När jag medverkade i Brogårdsprojektets projekteringsmöten var det många byggtermer och liknande som jag inte riktigt förstod. Men det var också en hel del andra frågetecken som dök upp, och vid flera tillfällen tänkte jag ”varför gör de inte så istället?”. Så jag skrev en sammanställning av allt som jag ur ett hyresgästperspektiv såg problem med, och gav förslag på hur det skulle kunna genomföras annorlunda. Det blev 18 A4-sidor, som jag lämnade till Brogårdens projektgrupp.

När jag fick tillbaka sammanställningen var den markerad med rött, gult, och grönt. Rött betydde att förslaget inte var genomförbart av byggtekniska skäl. Gult betydde att de skulle se över vilka förändringsmöjligheter som fanns. Och grönt betydde att de skulle ta med sig idén in i projektet. Över sjuttio procent var grönmarkerat.

Alltför många bra idéer stannar hemma vid köksbordet, eftersom hyresgästerna inte inser vilken stor möjlighet de har att påverka.”

Carina Corriére, projektanställd Hyresgästföreningen, projekt Brogården – miljonprogramsområde i Alingsås.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS