facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Marknadsdialog

Hämta kunskap från marknaden till er upphandlingsstrategi

När ni har ett behov och en idé inför ert projekt kan en marknadsdialog vara vägledande för vilken upphandlingsstrategi ni som byggherre/beställare ska välja för att hitta den bästa och mest långsiktigt hållbara affären. På URKRAFT har vi god erfarenhet av marknadsdialoger, och kan vägleda er igenom hela processen eller om ni hellre vill, ta hand om hela genomförandet i nära samarbete med er.

MARKNADSDIALOG 

Det finns en mängd skäl till varför en marknadsdialog kan tillföra värdefull information till dig som ska handla upp ett projekt. Ett av dem är att det kan vara bra att vända sig till den som har bästa och mest aktuella kunskapen om det som beställaren efterfrågar, som till exempel att en leverantör har specialkunskap om det som den levererar. 
Här är ett axplock av andra situationer då en marknadsdialog kan göra skillnad inför en upphandling: 

  • Komplext projekt 
  • Obeprövad marknad 
  • Överhettad marknad 
  • Osäkerhet kring vad marknaden klarar av 

Statliga myndigheter, regioner och kommuner lyder alla under LOU (lagen om offentlig upphandling), men det är inget hinder för att genomföra en marknadsdialog. I LOU anges att en upphandlande myndighet får genomföra marknadsundersökningar och rådfråga eller godta råd från oberoende experter, myndigheter eller från marknadsaktörer. Råden får användas vid planering och genomförande av upphandlingen, men endast under förutsättning att de inte snedvrider konkurrensen eller bryter mot principerna om ickediskriminering och öppenhet. 

För att göra en ordentlig marknadsanalys är dialog med marknaden ofta en förutsättning. Marknadsanalysen utgör en förutsättning för att kunna utforma en ändamålsenlig upphandlingsstrategi.  

Genom en marknadsdialog och/eller -analys kan den upphandlande myndigheten upptäcka att det finns tjänster eller varor på marknaden som helt eller delvis uppfyller målen i behovs-beskrivningen men kan också finna att behovet inte kan tillgodoses av marknaden i dagsläget. Marknadsanalysen kan ibland göras utifrån den information som finns allmänt tillgänglig. Denna kan också kompletteras med att den upphandlande myndigheten tillfrågar intresseorganisationer, experter eller andra upphandlande myndigheter. 

På URKRAFT är vi vana att genomföra marknadsdialoger. Därför kan vi vara en bra samarbetspart inför er nästa upphandling. 

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS