facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Bertil Persson

Optimalare byggprocess i partnering

Akademiska Hus Väst AB bestämde sig för att pröva partnering som samverkansform. Projekt Hus Vänern (Hus 21) inleddes med två dagars startseminarium, där nyckelaktörer var samlade. Det mynnade ut i undertecknandet av en partneringöverenskommelse, ett slags moraliskt kontrakt, som låg till grund för arbetet i projektet.

”När vi arbetade i en traditionell samordnad generalentreprenad upplevde vi det ofta som att vi medverkade i en stafett med människor som bara fokuserade på sin del och därefter lämnade över stafettpinnen till näste man. Vägen till ett bra slutresultat blev därför mödosam och konflikttyngd.

Jag hade hört talas om samarbetsformen partnering, så jag fördjupade mig mer i vad den innebar. Jag kom fram till att partnering är tänket att alla ska jobba för helheten i öppen samverkan. Man strävar efter ett samspel där målsättningar och ekonomi harmoniserar i alla beslut. Vi valde att arbeta i partnering med projekt Hus Vänern och tack vare det åstadkom vi en mycket optimalare byggprocess än om vi hållit oss till den traditionella upphandlingsformen.”

Bertil Persson, projektchef Akademiska Hus, projekt Hus Vänern – Karlstads universitet.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS