facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Gunnar Johansson

Det finns inget viktigare än hyresgästen

Med visionen Sveriges bästa äldreboende inleddes projekt Niklasberg i Vänersborg och alla fick vara med: personal, intressegrupper, facket, kostenheten, pensionärsföreningar, lokalvårdare, entreprenören Skanska och byggherren Vänersborgsbostäder kom med input för ett lyckat projekt.

”För att kunna påverka teknikutveckling och ekonomi samt tillgodose personalens och de boendes önskemål bestämde vi oss för att slå våra kloka huvuden ihop och använda partnering i projekt Niklasberg. Tack vare att vi valde den samarbetsformen har verksamheten kunnat påverka mycket mer under alla skeden än vad som hade varit tänkbart om vi exempelvis byggt i en traditionell totalentreprenad.

För oss finns det inget viktigare än att hyresgästen blir nöjd. I det här projektet har vi haft möjlighet att hela tiden se till kundens behov genom ständig dialog. Därmed har vi kunnat undvika missförstånd längst vägen och sluppit göra om, vilket sparat både tid, kraft och pengar.”

Gunnar Johansson, VD Vänersborgsbostäder, projekt Niklasberg – äldreboenden i Vänersborg.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS