Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Pernilla Leckström, Gunnar Erlandsson och Jarmo Lahtinen ger partnering tre tummar upp

Enhetschef Pernilla Leckström, äldrechef Gunnar Erlandsson och projektsamordnare Jarmo Lahtinen berättar med glädje om partneringprojektet Niklasberg äldreboenden i Vänersborg.

Pernilla Leckström, Gunnar Erlandsson och Jarmo Lahtinen

År 2011 hamnade ett stort antal äldreboenden runt om i Sverige i blåsväder då det uppdagades vilken undermålig vardag många äldre tvingades vistas i. Det nyrenoverade och tillbyggda äldreboendet Linden på Niklasbergs-området i Vänersborg däremot har varit en solskenshistoria ända sedan det invigdes.

– Barn- och äldreministern Maria Larsson klippte invigningsbandet, minns Jarmo. Hon var så imponerad av allt: ljuset, rymligheten, trädgården och den moderna, funktionella utrustningen. Jag känner till många som efter att ha varit på studiebesök på Linden inte kan tänka sig att bo någon annanstans.

– Och vi har verkligen haft gott om studiebesök det senaste året, fyller Pernilla i. Alla besökande har varit fascinerade av hur genomtänkt nya Linden är, från de extra mjuka golven till de höga taken. Framförallt de så kallade hotellåsen, som släpper in de boende i sina egna lägenheter men inte i någon annans, har väckt stor beundran.

– Ja, Linden har blivit en tillgång för hela kommunen, säger Gunnar Erlandsson stolt. Jag njuter varje dag av att se hur Niklasbergs nya äldreboenden växer fram.

Personalen stortrivs

Linden är det andra av Niklasbergs fem äldreboenden som har byggts om. Pernilla berättar att de många positiva reaktionerna på projektet inte bara kommer från boende, anhöriga och besökare. Äldreboendets personal stortrivs i sin arbetsmiljö sedan de fått nya lokaler och modern utrustning som underlättar deras arbete.

– Personalen är mycket gladare nu och tycker verkligen om att gå till jobbet, berättar Pernilla och låter själv hur glad som helst. Sjukfrånvaron har sjunkit från 9 procent år 2010 till 4,2 procent år 2011! De allra flesta som tidigare haft ont i rygg och axlar har rapporterat att värken helt försvunnit sedan vi gjorde om. Det är fantastiskt, helt fantastiskt.

JAG FÖRSTÅR INTE VARFÖR INTE ALLA ARBETAR I PARTNERING" Anledningen till att man på Linden lyckats hitta så gångbara och verksamhetsanpassade lösningar är att personalen själv har haft möjlighet att vara med och bestämma hur de vill ha det. Detta eftersom Niklasbergs äldreboenden byggs om i partnering – en samarbetsform som innebär att alla involverade parter engagerar sig från början till slut i hur byggprojektet ska utformas.

– Personalen har verkligen lagt ner både tid och kraft på att Linden ska bli så bra som bara var möjligt, säger Pernilla. Deras engagemang har varit otroligt, ända sedan vi började planera mer än ett och ett halvt år innan ombyggnationen av Linden ens satt igång.

– Samarbetet har flutit på oerhört bra, instämmer Gunnar. Dessutom har partneringsamverkan vuxit längst vägen, allteftersom vi som varit med lärt känna varandra och framförallt lärt oss förstå samarbetsformen.

Partnering gav resultat

Ingen av de tre hade någonsin varit med i ett partneringprojekt innan ombyggnationen av Niklasbergs äldreboenden satte fart. Partneringledaren Jonny Gustavsson från URKRAFT var ansvarig för att coacha de medverkande till att förstå hur samarbetsformen fungerar.

– På det allra första partneringmötet kände jag mig lite som ett fån, avslöjar Jarmo och skrattar. Det samtalades i fackuttryck och byggtermer som jag aldrig hört talas om förut. Men är man bara lite nyfiken och vill förstå, kan man lära sig väldigt mycket väldigt snabbt. Visst krävs det att man lägger ner en del tid och engagemang, men det fina i kråksången är ju att vi hela tiden kunde komma med förslag om Linden och fråga ”fungerar detta?” utan att någon rynkade på pannan.

VÅRA FÖRVÄNTINGARNA HAR INTE BARA INFRIATS - DE HAR VIDA ÖVERTRÄFFATS" – Precis, håller Pernilla med om. Alla parter förstod vilken nytta informationsutbytet bidrog till. Det spelar ingen roll hur byggnadstekniskt duktig du är, om du inte vet vad för arbete som ska utföras i huset du bygger.

Sveriges bästa äldreboende

Ända sedan starten har arbetet med Niklasbergs äldreboenden utgått ifrån visionen ”Sveriges bästa äldreboende”. För att uppnå visionen har alla parter ansträngt sig till det yttersta för att hitta de mest kvalitativa och ekonomiska lösningarna i alla lägen. På frågan om de i och med färdigställandet av Linden fortfarande upplever att visionen håller är Pernilla, Jarmo och Gunnar alla eniga.

– Visionen håller, säger Gunnar. Absolut. Vi har ju fått en otroligt positiv respons från alla håll. Dessutom blev äldreboendet klart i tid och vi lyckades hålla ner priserna utan att för den sakens skull behöva tumma på kvalitén, tack vare att vi jobbade i partnering. Eftersom vi kunde syna alla priser längs vägen var det aldrig någon risk att ekonomin skulle sticka iväg. Förväntningarna som fanns innan nya Linden byggdes har inte bara infriats. De har överträffats.

PERSONALENS ENGAGEMANG HAR VARIT FANTASTISKT" – Ja, Linden har faktiskt blivit ett flaggskepp för hela Vänersborg, instämmer Jarmo. Jag kan inte förstå varför inte alla arbetar i partnering. Det är en fantastisk arbetsform.

Planen framöver är att bygga om och till på Niklasbergs övriga äldreboenden så att även de uppfyller visionen. Det tredje huset Björken är redan i full produktion. På Linden tänker Pernilla se till att fortsätta utveckla verksamheten, dock inte med hammare och spik utan genom personalutbildningar och värdegrundsarbete.

– Äldreomsorg och partnering utgår faktiskt i stort sett från samma värdegrund, påpekar Pernilla. Respekt, lyhördhet och medmänsklighet – man kommer väldigt långt på det.

Skrivet av: Emma Axberg