Vxl: 0500-48 14 44

På Roddaregatan pågår just nu Vänersborgs mest spännande bostadsprojekt.

Vänersborgsbostäder äger sedan 1960-talet fem trevåningshus i Fredriksberg. I samband med att dessa hus, totalt 98 lägenheter, stamrenoveras och moderniseras, bygger företaget även på två våningar på varje huskropp.

Fredriksberg är redan idag en av Vänersborgs populäraste stadsdelar med närhet till Vänerparken, Sportcentrum, Resecentrum och stadskärnan. De nya bostäderna kommer att ge ett fantastiskt läge med underbar utsikt.

"PARTNERING HAR GETT OSS BÅDE LÄGENHETER I TOPPKLASS OCH EN SMIDIG RESA FÖR VÅRA BEFINTLIGA HYRESGÄSTER"

Gunnar Johansson
VD Vänersborgsbostäder
Under kvarteret Vesslan

Vill du läsa mer om projekt "Roddaregatan"?

Slutredovisning Roddaregatan Intervju med Gunnar Johansson, VD Vänersborgsbostäder

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan