facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Slutredovisning

Nacka Strategisk Partnering

NACKA TÄNKTE LÅNGSIKTIGT

Det var många aspekter som fanns med när Nacka kommun skapade Nacka Strategisk Partnering och skrev ett partneringavtal med en projektportfölj som innehöll 14 skolprojekt och bostäder till nyanlända.

URKRAFT var upphandlingsstöd och fortsatte senare som partneringledare under åren 2013-2017, och NCC upphandlades som entreprenör. Avtalet skrevs på sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Nacka kommun tänkte långsiktigt med NSP, och värderade därför kvalitet högt i upphandlingen. Det handlade om bäst valuta för skattemedlen, och en ambition att nyttja entreprenörens kompetens på bästa sätt i projekt efter projekt genom att skriva ett strategiskt partneringavtal.

Efter ett års arbete i Nacka Strategisk Partnering togs en Delredovisning fram. Läs den här.

Citat
Det krävs att vi vill vara engagerade i stora och små frågor - det tillåts inte i traditionell entreprenad men är en förutsättning om vi ska bedriva partneringprojekt med framgång.
Pierre Fällström - Projektledare - Nacka kommun

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS