facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Slutredovisning

Sjukhuset i Lidköping

TEKNIKKRÄVANDE VERKSAMHET LÄMPAD FÖR PARTNERING

Nybyggnationen av hus 17 och ombyggnaden av hus 25 genomfördes på ett framgångsrikt sätt i totalentreprenad med partnering.

Utvecklingen inom sjukvården går allt snabbare och att utforma lokaler med potential för att under decennier möta verksamhetens behov av förändringar är en utmaning i sig. I synnerhet gäller det teknikkrävande verksamheter som operation och intensivvård.

Avsikten med om- och tillbyggnationen på Lidköpings Sjukhus var att möta de kommande vårdbehoven med planlösningar som säkrar funktion och exibilitet för sjukhuset. Projektet innebar nybyggnad (Hus 17) för operation, post/preoperativ avdelning, intensivvårds-avdelning och sterilcentral samt ombyggnad av Hus 25.

 

Citat
Om jag känt till partnering tidigare hade jag använt den i fler projekt.
Knut Höök - Projektledare - Västfastigheter

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS