facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Slutredovisning

Kronan, Trollhättan

PROJEKT FÖR MÅNGA VERKSAMHETER

Trollhättans Stad satsade 100 miljoner kronor på ett nytt kulturhus med skola, bibliotek samt mötes– och samlingslokaler.

De ekonomiska målen för Kronogårdsskolan “Kronan” var tuffa men tack vare att att alla aktörer tillsammans värderade och prioriterade lösningar levererade entreprenören inom budget.

Projektet innehåller flera verksamheter med olika öppettider vilket inneburit särskilda lösningar med till exempel larmzoner och bokningsfunktioner på dörrar. Under projektets gång hade man en mycket bra samverkan med skolan för att få lärare och elever delaktiga i hela processen. Bland annat var alla 400 elever varit på studiebesök under byggtiden.

 

Citat
Kontinuerliga prognoser och stor öppenhet i budgetarbetet och redovisningen underlättade kostnadskontrollen i projektet.
Jan Mattsson - Projektledare - Trollhättans Tomt AB

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS