facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

PROJEKTUTVÄRDERING, MÅLUPPFÖLJNING OCH ENKÄT 

Erfarenhet är en viktig del av utvecklingsarbetet. I en partnering, där vi från början gått in med föresatsen att arbeta för projektets bästa, tillvarata varje individs kompetens på bästa sätt, arbeta i transparens och göra arbetet tillsammans, är det speciellt viktigt att kunna ge projektdeltagare respons i processen. Detta både för att motivera de som deltar i projektet och för att kunna identifiera möjligheter till förbättringar.

På URKRAFT hjälper vi dig att dokumentera upplevelsen i dina projekt, så att du har en erfarenhet att utgå ifrån när organisationen eller processen ska utvecklas. 
Efter en förutbestämd intervall genomför vi enkäter med projektets alla medlemmar. 
Frågorna handlar om upplevelsen av att arbeta i projektet, och omfattar såväl bedömningar om kompetens och resurser som upplevd måluppfyllnad och den egna tillfredsställelsen av att delta i projektet. 

Vår ståndpunkt är att vi inför projektstarten bestämmer med vilket intervall enkäten ska genomföras. Projektets art, antalet deltagare som är engagerade och de mål som gäller för projektet kan vara vägledande för hur ofta enkäten skall genomföras, men vår erfarenhet är att det kan vara lagom med tre enkäter per år. 
Enkäten redovisas med lättbegripliga grafer och tillhörande kommentarer. 

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS