Vxl: 0500-48 14 44

Ett hotell i världsklass - Fem stjärnor! Invigning av Europas största hotellbyggnad Gothia Towers, gjordes hösten 2014

Det är Svenska Mässans Stiftelse som står bakom Göteborgs nya skyline. Satsningen kostade 1,2 miljard kronor och övertygelsen är förstås att det är väl investerade pengar. 

Under 2009-2010 fördes förhandlingar med Peab som byggentreprenör, och det var i det skedet man skrev avtal att bygga den nya delen av hotellet som partneringprojekt. – I vanliga byggprojekt handlar det oftast om att byggentreprenören går in med ett konkurrensutsatt lågt pris och sedan hittas svårigheter på vägen i byggprocessen som man som beställare får betala för. I vårt partneringavtal satte vi ett pris som inte fick överskridas samtidigt som kvalitén ska hållas, berättar Petter Ullberg.

"MAN MÅSTE VARA MODIG, GÅ IN MED FULL ÖPPENHET. SKA MAN LEVA IHOP I FEM ÅR VILL MAN HA EN BRA RELATION. DET FÅR INTE BLI VI OCH DOM."

Petter Ullberg
Vice VD
Svenska Mässan Stiftelse

Vill du läsa mer om projekt "Gothia Towers"?

Gothia Towes slutredovisning

Läs slutredovisningen:
Fakta om projektet och
aktörers kommentarer
kring Gothia Towers 

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan